Programvareportalen software.ntnu.no er erstattet av AppsAnywhere.

Gå til https://apps.ntnu.no for å laste ned programvare. Vennligst oppdatert dine bokmerker og dokumentasjon.

The software portal software.ntnu.no is replaced with AppsAnywhere.

Go to https://apps.ntnu.no to download software. Please update your bookmarks and documentation.